סיבות וסימפטומים להדרדרות בעסקים

במהלך שנת 2006 נסגרו בישראל למעלה מ- 40 אלף עסקים קטנים בגלל קשיים כלכליים.
גם במצב הכלכלי הסבוך שבו שרויים רבים מהעסקים הקטנים במשק, התמוטטות העסקים איננה גזירת גורל ויש אפשרות להבריא עסקים רבים ולחלצם מהמשבר.

העסקים הקטנים מאופיינים בכך שעל כתפי מנהל אחד (הבעלים) מוטל משא כבד של אחריות וטיפול בכל תחומי פעילות העסק. זאת לעומת עסקים גדולים שבהם בכל תחום פעילות מטפל איש מקצוע מהתחום הספציפי שבו הוא למד והתמחה.

הידרדרות העסק לקשיים נובעת הן מסיבות חיצונית של המשק והן מסיבות פנימיות של העסק.

ארועים חיצוניים: ישנם ארועים הקשורים לכלל השוק כגון בעיות יבוא בהיצף או מתחרה גדול המוריד מחירים כדי להיפטר ממתחרים, או בעיות רגולציה (לדוגמה, הצורך ברישוי חדש של עסקים או מוצרים מסוימים או פעילויות מסוימות)

בקרה ניהולית: בעסקים רבים אין תמחיר, אין בקרה על חומרים ו/או על מלאי, אין בקרה על תפוקות עובדים, אין בקרה בזמן אמת על רווחיות ותוצאות עסקיות. אין ידע על נקודת האיזון של העסק.

אסטרטגיה עסקית: בעסקים רבים אין מדיניות אסטרטגית מוגדרת מראש, או שהעסק עובד עם אסטרטגיה שגויה. להלן מספר דוגמאות: מדיניות מחירים לא נכונה עלולה להביא לעסק לקוחות במחירי הפסד או לצמצם מכירות בגלל מחירים לא תחרותיים. אי קביעת מיכסת אשראי מכסימלית ללקוח עלולה לסכן את עצם קיומו של העסק בגלל נטילת סיכונים עסקיים.

ניתוח לקוי של השוק: חוסר ידע על השוק עלול לגרום להחלטות שגויות וכתוצאה מכך לדרדר את העסק.

מבנה ארגוני וכוח אדם: מבנה ארגוני לקוי והעסקת כוח אדם לא מתאים עלולים לדרדר את העסק. הדבר ניכר במקרים רבים בעסקים משפחתיים המעסיקים אנשים לא מתאימים בעמדות ניהול בגלל הקשר המשפחתי.

היעדר הון עצמי: עסקים רבים הוקמו ללא הון עצמי או שהונם העצמי נשחק במשך שנות פעילות לא מוצלחות.

סכסוכים בין שותפים: סכסוכי שותפים ידועים כגורם להתרסקות עסקים (במקרים כאלה הדבר היחיד שבא בחשבון הוא פרוק השותפות.

בעלי עסקים רבים אינם מודעים לתחילת תהליך ההידרדרות של העסק שלהם ובמקרים רבים כאשר הם מגלים את את עומק הבעיה, הדבר נעשה בשלב מאוחר ואז הבראת העסק קשה הרבה יותר.

להלן סממנים חיצוניים המצביעים על תהליך הידרדרות בעסקים:

1. ירידה רצופה בהיקפי המכירות מחודש לחודש (בנכוי עונתיות).

2. אובדן לקוחות הנושרים אל המתחרים.

3. ירידה במחירים השוחקת את רווחי העסק.

4. קשיי גבייה מלקוחות המגדילים את חובות הלקוחות. פועל יוצא מכך הוא גידול כפוי בתנאי התשלום של הלקוחות. הדבר מחייב הגדלת מסגרות אשראי או צורך דחוף בגיוס כספים לעסק.

5. תזרים המזומנים הופך לשלילי. מתעוררות בעיות עם האשראי הבנקאי. הסימפטומים לתופעה: פתיחת חשבונות בנק נוספים והעברות כספים תכופות בין החשבונות, לקיחת הלוואות לסגירת חריגות האשראי ולבסוף גם אי כיבוד צ`קים ע"י הבנק.

המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן