מצוות עשה ואל תעשה במסגרת האוברדרפט

עסקים ומשקי בית רבים פועלים ללא כל תכנון פיננסי וכתוצאה מכך חורגים ממסגרות האשראי שהוקצו להם ע"י הבנק.
איסור החריגות ממסגרות האשראי, מחייב שינוי מהותי בדפוסי פעילותם.


מהי משיכת יתר?

ראשית ניקח בחשבון שמשיכת היתר (אוברדרפט) זוהי הלוואה כמו כל הלוואה אחרת.

להלוואה זו כמה יתרונות:

זוהי הלוואה מהירה שמתקבלת בקלות: כאשר כתבנו צ`ק על סך 5,000 ₪, באותו רגע נלקחה הלוואה. כאשר הפקדתי צ`ק של לקוח בבנק, למעשה פרעתי חלק מההלוואה שלקחתי.

זוהי הלוואה נוחה מאוד: משלמים רק עבור הסכומים שנלקחו. אם מסגרת משיכת היתר שלי 10,000 ₪, אך יתרת החובה בחשבוני 3,000 ₪, אשלם ריבית רק עבור הסכומים בהם השתמשתי.

למשיכת היתר יש גם חסרונות:

משיכת היתר זוהי הלוואה יקרה מאוד בהשוואה להלוואות אחרות. להלן כמה דוגמאות:

מסגרת אשראי עסקי: לקוחות עסקיים מקבלים מסגרת אשראי בריבית בשיעור פריים + 3. מכיוון שהלקוחות העסקיים משלמים גם עמלת הקצאת אשראי בשיעור 1.5%, מדובר בעלות ריבית שנתית של 9.50%. עלות החריגה ממסגרת האשראי מגיעה ל-12.50% שנתי.

מסגרת אשראי פרטי: לקוחות שאינם נמצאים במחלקה העסקית, מקבלים מסגרות אשראי יקרות יותר שעלותן מגיעה גם ל-14% ויותר . בחשבונות אלה החריגה מהמסגרת מגיעה עד עלות של 17.00% ויותר.

עלות משכנתא: לשם השוואה, עלות משכנתא נעה בין 4.0% ל-5.5% צמוד למדד. אם נניח עליית מדד שנתית בשיעור של 1%, הרי עלות המשכנתא לא תעלה על 6.5% לשנה .

הלוואת רכב: הריבית לפי פריים+1.5% מגיעה ל- 6.50% .

מכאן נובע בברור שהאוברדרפט יקר מאוד!!!

לאחר שבדקנו את יתרונות וחסרונות האוברדרפט, עלינו לבחון מה רצוי ומה לא רצוי לעשות במסגרת זו.

מטרת משיכת היתר היא לגשר על פערי הזמן שבין עיתוי התשלומים השוטפים שלנו לספקים לבין עיתוי התקבולים מהלקוחות. זוהי המטרה היחידה המומלצת לשימוש באוברדרפט.

מימון פעולות שוטפות אלה נקרא בשפה המקצועית "מימון ההון החוזר" של העסק.

להלן דוגמה להמחשה: נניח שאנו פותחים את החודש עם תשלומי שכר דירה וארנונה ולאחר מכן במהלך החודש אנו צריכים לשלם הוצאות רכב והוצאות משרדיות. בסוף החודש אנו משלמים משכורות לעובדים, משלמים לספקים עבור הקניות ורק לאחר מכן מקבלים את התקבולים מהלקוחות שלנו. פעילות זו תמומן ממסגרת האוברדרפט שלנו. עם קבלת תשלומים מהלקוחות, יוכנס הכסף לבנק ויפחית את משיכת היתר בחשבוננו.

מה לא מומלץ לבצע עם משיכת היתר?

רכישת ציוד: רכישת ציוד תתבצע בהלוואה ארוכת טווח. הלוואת הציוד תהיה בריבית נמוכה יותר ולא תעיק על מסגרת האשראי השוטף. רכישת ציוד מהכספים שמיועדים למימון השוטף של העסק עלולה לחנוק את העסק ולא לאפשר לו לתפקד במסגרת התפעול השוטף.

מימון הוצאות חריגות: גם מימון הוצאות חריגות או הפסדים שנצברו בעסק, חייבים להתבצע באמצעות לקיחת הלוואות מיוחדות. השימוש באמצעים השוטפים של העסק למטרות שאינן בגדר פעילות שוטפת יחסום את פעילות העסק וייגרום לבעיות בתזרים המזומנים.

לסיכום: האוברדרפט ישמש אותנו אך ורק למימון הפעילות השוטפת של העסק. אנו לא נשתמש באוברדרפט למימון פעילות אחרת וכך נשמור לעצמנו רזרבות לשימוש לזמנים קשים יותר.

כל פעילות אחרת תמומן באמצעות הלוואות אחרות בעלויות נמוכות יותר.

הערה חשובה: כדי לשמור על מסגרת האשראי מומלץ לבנות תזרים מזומנים לעסקהמגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן