מדריך לתכנון הביטחונות בחשבון הבנק

אנו מעריכים שלכל עסק יש כמות נכסים מוגבלת העשויה לשמש כביטחונות בבנק, לכן חשוב לנצל נכסים אלה בתבונה כאשר מתכננים את האשראי והביטחונות בחשבון הבנק.
אחד מכללי הברזל בתכנון האשראי אומר שנכסים שוטפים ישמשו כביטחון להוצאות השוטפות (הון חוזר), בעוד שנכסים וציוד ישמשו כבטחונות להלוואות לזמן ארוך.

אשראי להון חוזר: הביטחונות המתאימים ביותר להון חוזר הם צ`קים דחויים, שוברי כרטיסי אשראי, והמחאות זכות של הלקוחות. בעסקים רבים, בגלל קשיי גבייה, ובגלל קבלת צ`קים לא סחירים, בעלי העסק מוותרים על סוג זה של בטחונות ומנסים למצוא בטחונות חלופיים. לפעמים משעבדים נכס לטובת ההון החוזר ואז כאשר צריך לבצע השקעה ברכוש קבוע או בציוד, אין בטחונות מתאימים לביצוע ההשקעה. מצאנו מקרים שבהם חוסר ביטחונות וייעוץ לא נבון מצד פקידי בנק הביא עסקים למצבים אבסורדיים. במקרים מסוימים פקידי בנק שכנעו לקוחות חסרי בטחונות שכדאי להם לחסוך בהוראת קבע כדי להגדיל את הביטחונות. כך נאלצו בעל עסקים שנמצאים במצב לא טוב בבנק (בחוסר בטחונות) להרע את תזרים המזומנים שלהם ולהגדיל חסכון על חשבון האוברדרפט. מיותר לציין שמצבים אלה מדרדרים את העסק. המסקנה היא שבעל העסק חייב להשיג את הביטחונות המתאימים לסוג האשראי לו הוא זקוק ולא לוותר על הביטחונות הנחוצים לצורך ההון החוזר.

אשראי לציוד ומכונות: רכישת ציוד ומכונות חייבת להיעשות אחרי תכנון מדוקדק. התכנון חייב לקחת בחשבון גם את נושא המימון. הלוואה לציוד ושיעבוד הציוד כביטחונות יתבצעו בדרך כלל בגופים המתמחים בכך (כמו חברות ליסינג לציוד). קרנות סיוע ומחלקות עיסקיות של בנקים יתנו אשראי לטווח ארוך בביטחונות מופחתים כנגד הצגת תוכנית עסקית. לפעמים בגלל הקושי להשיג בבנק אשראי לרכישת ציוד כנגד שעבודו, מנסים בעלי העסקים להשיג את האשראי אצל הספקים. התוצאה לכך היא רכישת הציוד בחמישה עד עשרה תשלומים בצ`קים דחויים. כך מגיעים למצב שבו ממומנת רכישת הציוד באמצעות ההון החוזר של החברה דבר שעלול לסבך את העסק.

מבנים: רצוי לבצע שיעבוד מבנים כנגד רכישתם או שיעבוד מבנים כנגד הלוואה למטרות אחרות בבנק למשכנתאות. אפשר לשעבד מבנים גם בבנק מסחרי אולם קבלת הלוואה לטווח ארוך בבנק המסחרי תעיק על האובליגו של העסק ועלולה למנוע מהעסק קבלת הלוואות לזמן קצר להן הוא זקוק לצורך הפעילות השוטפת .

שעבוד שוטף כללי (שש"כ) שיעבוד זה בדרך כלל איננו מוסיף אובליגו לחברה אלא משמש לבנק כביטחון נוסף.

השש"כ מגביל את אפשרויות המימון של החברה. חברה שחתמה על שש"כ מְנוּעָה מלקבל אשראי נוסף כנגד צ`קים דחויים בבנק אחר ללא אישור הבנק שכלפיו נעשה השש"כ. בקיצור, זהו שעבוד שרצוי להימנע ממנו אלא אם כן הבנק נותן אשראי נוסף כנגד השש"כ.


המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן