מדריך לסגירת עסק

כל אחד יודע שכאשר פותחים עסק חדש, מקדישים משאבי זמן וכסף רבים בתכנון ההקמה.

אולם כאשר נמצאים ערב חיסול עסק, האם מתכננים כיאות את סגירתו?

לצערי הרב ראיתי לא מעט פעמים שסגירת עסק שאיננה מלווה בתכנון מתאים עלולה לגרום להפסדים כספיים ניכרים.

בבואנו לבחון סגירת עסק, נתיחס לשני היבטים עקריים:

א. הזוית הכלכלית של סגירת העסק.

ב. הפעולות הנדרשות לביצוע על פי חוק .

הזוית הכלכלית בסגירת עסקים:

לעסק חי יש ערך שנמדד בנוסף לשווי הציוד והמלאי שלו. מדובר במוניטין שבמקרים רבים שווה יותר משווי הציוד ושאר הנכסים המוחשיים.

כאשר עסק עומד בפני סגירה, אמור בעליו לנסות למכור אותו כעסק חי. במקרה זה סביר להניח שהמלאי יימכר במחירי השוק ואילו העסק עצמו יימכר במחירים הגבוהים יותר ממכירי הציוד המשומש בהתאם לצבר הלקוחות והיקפי הייצור . זאת בהתאם לרווחיות העסק, המוניטין שהצטבר בעסק, מחזורי המכירות, וכן הסכמים מיוחדים שיש לעסק עם הספקים.

כאשר נפסקת פעילות העסק ומוכרים רק את המלאי והציוד (לא כעסק חי), יש לצפות שהמלאי והציוד יימכרו במחירים נמוכים יותר ממחירי השוק וכמובן לא תהייה כל הכנסה בסעיף המוניטין של העסק. גם פעילות הגבייה מלקוחות חייבים תהיה קשה יותר כאשר העסק נמצא בשלבי סגירה. לקוחות בעלי מוסר תשלומים נמוך מנצלים את המצב ומתחמקים מכסוי חובותיהם.

לכן כאשר מתכוננים לסגור עסק יש לפעול למציאת קונים תוך כדי המשך פעילותו. יש לקחת בחשבון שפרסום שמועות על סגירה צפויה של עסק עלולה להזיק לעסק הן בגלל בריחת לקוחות והתחמקות חייבים מתשלום והן בגלל צעדי זהירות שספקים עלולים לנקוט. לכן יש לבצע את החיפוש אחר קונים בחשאיות מירבית.

הזוית החוקית בסגירת עסקים:

לצורך סגירת עסק נדרש הבעלים לנקוט בפעולות הבאות:

1. הודעה לפקיד השומה תוך 90 יום על סגירת העסק וטיפול של רואה חשבון או יועץ מס בהמשך תשלום המקדמות בהתאם לפעילות הנישום. במידה והיה לעסק גם תיק ניכויים יש לדאוג לסגירתו.

2. הודעה למע"מ תוך 15 יום על הפסקת הפעילות.

3. הודעה לביטוח הלאומי על השינוי במעמדו של הנישום. גם כאן יש לסגור תיק ניכויים אם היה.

4. הוצאת ציוד מהעסק: מחייבת תשלום מס. רצוי שהדבר ייבדק עם רואה החשבון או יועץ המס וייעשה תוך קיזוז הפסדים שהצטברו בעסק.

5. שכירות: יש לבדוק עם בעל הנכס את האפשרות להחזיר את הנכס לפני תום השכירות עם פגיעה מינימלית בשוכר.

6. סגירת חשבון הבנק: צריכה להתבצע בצורה מסודרת (בדרך כלל יש ערבות אישית בלתי מוגבלת של הבעלים וכדאי להימנע מתשלומי יתר לבנק).

7. מיסי עירייה/ חברת חשמל: יש להודיע לעירייה/ חברת חשמל על הפסקת פעילות וסגירת חשבון.

8. ביטוח: יש להפסיק את פוליסות הביטוח העסקי ליום הפסקת הפעילות.

9. שמירת פנקסי הנהלת החשבונות: במשך 7 שנים גם לאחר סגירת העסק.

10. פירוק חברה: יש לטפל בפירוק החברה או בהקפאתה או לחילופין בהעברת המניות במקרה של מכירת החברה.

רצוי לבצע את פעולות הסגירה תוך מעקב צמוד של רואה החשבון או יועץ המס של העסק. קיימים היבטי מס שללא פעולה מחושבת עלולים לעלות לנישום ביוקר.


המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן