מדריך לניהול תזרים מזומנים בעסק

מהו תזרים המזומנים: תזרים המזומנים זהו דו"ח ניהולי הבודק את זרמי התקבולים והתשלומים הצפויים בעסק. דהיינו, אילו כספים ייכנסו לעסק ואילו כספים ייצאו ממנו.
תזרים המזומנים נערך כדי לבדוק את המצב כספי של העסק בטווח הקרוב וכדי להיערך לקראתו.

מה ההבדל בין תזרים המזומנים לבין דו"ח רווח והפסד: ישנם כמה הבדלים מהותיים בין שני דוחות אלה: דו"ח רווח והפסד מתיחס לנתונים הסטוריים של העסק. לעומתו, תזרים המזומנים בונה נתונים עתידיים. דו"ח רווח והפסד מתיחס לעיתוי יצירת ההכנסות וההוצאות אך מתעלם מעיתוי כניסת או יציאת מזומנים מהעסק. תזרים המזומנים לעומת זאת מתיחס אך ורק לעיתוי זרימת המזומנים לעסק וממנו. ההבדל העיקרי בין שני הדוחות נעוץ במטרתם: דו"ח הרווח והפסד נועד לבדוק אם העסק היה רווחי בתקופת הדו"ח. תזרים המזומנים לעומת זאת נועד לבדוק את נזילות העסק ללא כל התיחסות לרווחיותו.

חשיבות תזרים המזומנים: תזרים המזומנים משמש כלי בידי המנהל לשם ניהול כספי העסק. באמצעות תזרים המזומנים מתכננים את התשלומים השוטפים לספקים ואת ההשקעות בעסק. באמצעות תזרים המזומנים מחליטים אם כדאי לשלם לספקים במזומן ולהרוויח את הנחת המזומן המוצעת על ידיהם, או בלית ברירה לדחות תשלומים בגלל מחנק תזרימי. עסקים שאינם מנהלים תזרים מזומנים עלולים להיקלע לבעיות כספיות בבנק גם בהיותם רווחיים. הסיבה לכך עלולה לנבוע מחוסר איזון בין מועדי התשלום לספקים לבין מועד תשלומי הלקוחות. שימוש בתזרים המזומנים עשוי לגלות זאת למנהל או לאיש הכספים ולאפשר להם להיערך לפתרון הבעיה בהתאם.

כיועץ כלכלי הנותן שרותי ייעוץ לעסקים, אני מעודד עסקים העובדים איתי לנהל תזרים מזומנים באופן שוטף ולהציגו גם למנהלי האשראי בסניף הבנק שלהם.

לקוחות הפועלים בשיטות אלה באופן שוטף, בדרך כלל מצליחים להשיג שיתוף פעולה טוב ותנאים טובים יותר בבנק.

כיצד לבנות תזרים מזומנים: ישנן דרכים שונות לנהל תזרים מזומנים. הדרך הפשוטה ביותר היא להשתמש ביומן משרדי ולרשום בו את התשלומים היומיים הצפויים, את הצ`קים הדחויים שנתקבלו מהלקוחות,הצ`קים הדחויים שנמסרו לספקים, ואת התקבולים והתשלומים הצפויים.

רצוי לרשום את מירב הפעולות כולל: הוראות קבע, החזרי הלוואות, תשלומים צפויים לרשויות המס, משכורות וחיובי ריבית צפויים.

החיסרון הבולט של שיטה זו נעוץ בכך שהרישום נעשה בכתב יד ואי אפשר להעביר זאת לגורמים נוספים כמו למנהל האשראי בבנק.

דרך נוספת המקובלת היא שימוש במודול "תזרים מזומנים" של תוכנת הנהלת חשבונות.

היתרון של שיטה זו נעוץ בכך שהחומר זמין ומועתק מהנהלת החשבונות וניתן להדפסה ולהצגה אסטתית. החיסרון של תוכנות אלה בחוסר הגמישות שלהן ובפיגורים שבדרך כלל קיימים במערכות הנהלת החשבונות ההופכים את השימוש במודול התזרים במקרים רבים ללא רלוונטי לשימוש.

האפשרות המועדפת לפיכך הוא שימוש בתוכנות המיועדות לתזרים המזומנים או אפילו בבניית תזרים מזומנים בגיליון אלקטרוני במחשב (אקסל). ברור שהדבר דורש מיומנות אולם מניסיון עלי לציין שהמאמץ בסופו של דבר משתלם.

אסיים בשאלה שבדרך כלל נשאלת: " אם המצב בעסק בלאו הכי לא טוב, בשביל מה לבנות תזרים מזומנים?"

כיועץ עסקי אני חייב לציין שאם מצב העסק לא טוב, עדיף לבחון מראש את התזרים, לראות מה הגירעון הצפוי ובהתאם לכך להערך מראש למצב הצפוי ובמידת הצורך לקצץ בהוצאות ולהכין תוכנית הבראה לעסק.

בייחוד כעת, כאשר אסור לחרוג ממסגרות האשראי, ניהול תזרים המזומנים הוא כלי ניהולי חשוב לבקרה על חשבון הבנק. התעלמות מן הקשיים בודאי שלא תשפר את מצב העסק.

המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן