המדריך למימון בעזרת פקטורינג

מהו פקטורינג?

פקטורינג היא שיטת מימון חוץ בנקאית הנפוצה מאוד בארה"ב ובמדינות מערב אירופה.

לפי השיטה, חברת הפקטורינג רוכשת מהלווה את החוב הפתוח של לקוחותיו תמורת קבלת המחאת חוב אליה ומעבירה אליו בשלב ראשון כ- 80% מערך כל חשבון וחשבון שאותו היא קונה.

יתרת החוב בניכוי המקדמה והריבית, תועבר אל הלווה בכל פעם שתיפרע חשבונית (אצל חברת הפקטורינג) ע"י הלקוחות. אי פרעון של חשבונית או החזרות של צ`קים יהיו באחריות חברת הפקוטרינג ויטופלו על ידה.

ביצוע עסקאות עם חברת הפקטורינג מותנות בבדיקת שעושה חברת הפקטורינג הן על הלווה עצמו והן על כל אחד מהלקוחות של הלווה.

מהן יתרונות השיטה?

א. הקטנת האובליגו בבנק ע"י הקדמת תשלומים: הלווה מקבל כ- 80% מתמורת המכירה עם משלוח הסחורה והופך את עסקת המכירה באשראי לעסקת מזומן.יש כאן למעשה תחליף לנכיון צ`קים במצבים שעדיין לא שולמו צ`קים דחויים ע"י הלקוחות.

ב. קבלת הלוואה ללא ביטחונות מוצקים: מדובר כאן באשראי הנשען על יתרות הלקוח בלבד ללא ביטחונות נוספים. אלה הם ביטחונות שבדרך כלל אינם מקובלים במערכת הבנקאית.

ג. הגבלת הסיכון: ברגע שאושרה עסקת פקטורינג, נרכש החוב ע"י חברת הפקטורינג ללא זכות החזרה. האשראי מבוטח על ידי חב` הפקטורינג וכל הסיכונים עוברים אליה (פשיטות רגל וכד`.)

ד. אחריות על הגבייה: גם כן בידי חברת הפקטורינג

ה. ניהול תזרים מזומנים: שרותי הפקטורינג מאפשרים שיפור בנזילות הפירמה וניהול תזרים מזומנים יעיל יותר ומדוייק יותר מאשר במצב הרגיל בו הגבייה מוטלת על הלווה.

מהן עלויות הפקטורינג?

הפקטורינג יקר יותר ממימון בנקאי רגיל. עלותו קרובה לעלות הריבית החריגה.

יש לקחת בחשבון שחברת הפקטורינג גובה שני סוגי עמלות: עמלת פקטורינג ועמלת שימוש המהווה למעשה את הריבית על ההלוואה. שקלול עלות הפקטורינג חייב לקחת בחשבון את שתי העמלות גם יחד.

כיום כאשר אין לחרוג ממסגרות האשראי, יש טעם לגוון את מסגרות האשראי העומדות לרשותנו.

אומנם, הפקטורינג זהו מימון יקר יותר מהמימון הבנקאי הרגיל אבל כפי שאנו רואים הוא מחויב המציאות.

המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן